ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СВЕТОГ ЈОВАНА БОГОСЛОВА ( РУСКА ЦРКВА ) – Бела Црква

Недељом и празником од 8:30h до 11h, осталим данима је отворена 17:30h до 18:30h ( од априла до октобра) и од 16:30h до 17:30h ( од октобра до априла ).

ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СВЕТИХ АПОСТОЛА ПЕТРА И ПАВЛА – Бела Црква

Pадно време недељом и празником од 8:30h до 11h, осталим данима је отворена 17:30h до 18:30h ( од априла до октобра) и од 16:30h до 17:30h (од октобра до априла).

КАНАЛ ДТД – Нови Бечеј

На ушћу канала у реку Тису, у викенд зони где је вода најмирнија, дозвољено је купање, као и спортски и рекреативни риболов – власник су Воде Војводине, а дозволе за пецање се могу купити у УСР “Тиса”.