ДОМ ОМЛАДИНЕ – Панчево

Дом омладине Панчево је установа културе и омладински центар, основан 1975. године од стране Града Панчева. Обавља културну делатност којом се обезбеђује остваривање права грађана, задовољавање потреба грађана као и оствариваље других интереса у области културе и бриге о младима. У обављању делатности Дом омладине примењује начела и вредности грађанског друштва и принципе етничке и…