НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ „СТЕРИЈА“ – Вршац

Адреса: Светосавски трг 6, Вршац
Телефон: +381 (0)13 833 122
E-mail: npsterija@npstrerija.rs; npsterija@open.telekom.rs
URL: npsterija.rs

У Вршцу позоришни живот траје више од два века. Године 1761. подигнут је велики српски магистрат и више од 100 година служио је као…

Опширније

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВРШАЦ – Вршац

Адреса: Стеријина 62, Вршац
Телефон: +381 (0)13 839 190; +381 13 834 630
E-mail: office@kulcentar.com
URL: kulcentar.com/
Facebook: https://www.facebook.com/kulturnicentar.vrsac/

Културни центар Вршац је институција културе чији је оснивач СО Вршац (2003. год.). Основана је у циљу испитивања културног тржишта јужнобанатске регије на коме…

Опширније

ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА „ЕУРО-ЛИНЕ ПЕКЕЗ“ – Сомбор

Адреса: Kralja Petra I 8, Sombor
Телефон: +381 (0)25 421 175, fax: +381 (0)25 25 644
E-mail: eurolinepekez@sezampro.rs
URL: eurolinepekez.com

Домаћи туризам се организује кроз: наставу у природи ђачке екскурзије-једнодневне, дводневне, тродневне, вишедневне… матурске екскурзије-у земљи и иностранству

Опширније

ЛОВИШТЕ „ЈУЖНИ БАНАТ“ – Ковин

Адреса: Иве Лоле Рибара 13, Ковин
Телефон: +381 (0)13 742 889, + 381 (0)63 539 940
E-mail: l.u.lovac@hotmail.com
URL: lukovin.com/

На територији општине Ковин, укупне површине 51.365 hа, од којих ловне површине обухватају 46.234 hа. Понуда ловне дивљачи: срнећа дивљач, зец, фазан, пољска јаребица,…

Опширније