ЛОВИШТЕ ГЕЛИЈА – Банатско Велико Село

Адреса: Omladinska bb, Banatsko Novo Selo (LU ''Graničar''); Bratstva jedinstva 150, Rusko Selo (LU "Zec-Rusko Selo"
Телефон: +381 (0)65 87 68 221; +381 (0)60 63 88 094
E-mail: lurszec@gmail.com
URL: https://luzecruskoselo.net/
Facebook: https://www.facebook.com/Lova%C4%8Dko-Udru%C5%BEenje-Zec-Rusko-Selo-107478128155158

На делу територије Општине Кикинда, укупне површине 13.365 ха, од којих ловне површине обухватају око 11.000 ха. Понуда ловне дивљачи: срнећа дивљач, зец, фазан,…

Опширније

СТАРО ЈЕЗЕРО – Кикинда

Адреса: Кикинда
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Staro-Jezero/198006514072581

Кикинда има природно благо непроцењиве вредности – СТАРО ЈЕЗЕРО. Реч је о воденом комплексу укупне површине око 5,1 хектара удаљеном од самог центра града…

Опширније

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЈЕЗЕРО“ – Кикинда

Адреса: Бранка Вујина бб, Кикинда
Телефон: +381 (0)230 422 211; +381 (0)230 424 200 (централа); +381 (0)230 400 980; +381 (0)230 442 419; +381 (0)230 451 927
E-mail: jezero@kikinda.org.rs
URL: jezero.org.rs/
Facebook: https://sr-rs.facebook.com/ScJezero/

Спортски центар „Језеро“ је смештен у северо-источном делу града и пружа велике могућности онима којима је потребна рекреација и одмор, идеалан је за припреме…

Опширније

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ“ – Мокрин

Адреса: Dositeja Obradovića 8, Mokrin (LU "Perjanica")
Телефон: +381 (0)230 61 162
E-mail: mokrinonline@yahoo.com
Facebook: https://sr-rs.facebook.com/lovacckoudruzenje.perjanicamokrin

Пашњаци велике дропље представљају специјални природни резерват, који је представљен мозаиком степских, слатинских, ливадских, мочварних и ораничних екосистема, са ретким биљним и животињским врстама,…

Опширније

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ – Кикинда

Адреса: Trg srpskih dobrovoljaca 28, Kikinda
Телефон: +381 (0)230 422 638
E-mail: kpkp@pozoristekikinda.rs
URL: pozoristekikinda.rs

Основано као Народно аматерско позориште 1950. године, а од 1992. године професионално под називом Народно позориште – Кикинда. Делатност припремање и извођење представа. Народно…

Опширније

МАНАСТИР СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ – КИКИНДА

Адреса: Стевана Синђелића 37, Кикинда
Телефон: +381 (0)23 421 943

Манастир Свете Тројице у Кикинди је задужбина Меланије Гајчић (1829-1912), богате наследнице чувене кикиндске  породице, која после смрти сина и унука гради храм, капелу,…

Опширније

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР – Кикинда

Адреса: Trg srpskih dobrovoljaca 23, Kikinda
Телефон: +381 (0)230 422 544
E-mail: kulturni.centar@kikinda.org.rs
URL: kckikinda.rs
Facebook: https://www.facebook.com/kckikinda/

Културни центар Кикинда, као установа од посебног интереса за град у креирању његове културне сцене, основан је ради: – припреме и реализације културних, образовних,…

Опширније

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КИКИНДА – Кикинда

Основна делатност Архива утврђена је Законом о културним добрима (Сл.гл. 71/94) и представља низ поступака и радњи везаних за заштиту културних добара, тј.архивске грађе.…

Опширније

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНУ И ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ И „ГАЛЕРИЈА ТЕРА“ – Кикинда

Адреса: Trg srpskih dobrovoljaca 25, Kikinda
Телефон: +381 (0)230 26 508
E-mail: office@terra.rs
URL: terra.rs

Интернационални симпозијум „ТЕРРА“ основан је 1982. год у Кикинди. У простору старе циглане и црепане (из 1905. године) у величанственом амбијенту и атељеу старог…

Опширније