Datum održavanja: Oktobar

Tip:/ Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)

Lokacija: Stara Pazova

Organizator: CZK Stara Pazova

Adresa: Svetosavska 27, Stara Pazova

Telefon: +381 (0)22 311 104

MiniTini fest spada u red netipičnih dečijih festivala jer za razliku od sličnih akcenat je na izvođaču i izvođačkoj veštini. To je, znači, takmičenje vokalnih solista, učenika osnovnih škola. Postoje mnogi festivali dečijih pesama na kojima se takmiče kompozitori, ali je ovo jedini festival na kome se takmiče samo deca izvođači.

Vreme održavanja manifestacije: prva polovina oktobra.