Datum održavanja: Krajem septembra i početkom oktobra 2024.

Tip:/ Stručni i naučni skupovi

Lokacija: Nova Pazova

Organizator: Opština Stara Pazova

Adresa: Industrijska bb

Telefon: +381 (0)22/310-170

Sajam se organizuje sa ciljem da ponudi ne samo priliku da posetioci vide ono što privreda u ovom kraju ima da ponudi, nego i da postane mesto okupljanja poslovnih ljudi i preduzetnika kako bi se obezbedila realizacija novih poslovnih zamisli i ideja, i ostvarila nova ulaganja u privredu Srema.