Tip: Stručni i naučni skupovi

Lokacija: Nova Pazova

Organizator: Opština Stara Pazova

Adresa: Svetosavska 11

Telefon: +381 (0)22/310-170

Sajam se organizuje sa ciljem da ponudi ne samo priliku da posetioci vide ono što privreda u ovom kraju ima da ponudi, nego i da postane mesto okupljanja poslovnih ljudi i preduzetnika kako bi se obezbedila realizacija novih poslovnih zamisli i ideja, i ostvarila nova ulaganja u privredu Srema.

Vreme održavanja manifestacije: druga polovina septembra.